Cena Adiktologie 2022

Zde naleznete užitečné informace o národní adiktologické konferenci

KDY: 10.11.2022 Praha
KDE: Děkanát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Velká zasedací síň, Na Bojišti 3, Praha 2

Program konference je venku! Těšte se na zahraničního hosta přednášejícího o Recovery, informacích o vzdělávání v adiktologii, nových přístupech, dětské adiktologii a nových službách v našem oboru! Novinkou jsou paralelní sekce - můžete si vybrat mezi jednotlivými přednáškami v sekci Dětská a Nové služby. Zkrátka si namícháte program dle svého gusta!


Vážení kolegové,
druhá odpolední paralelní sekce (mezi jednotlivými příspěvky je vždy 5 minut přestávka, během této přestávky je možné přecházet mezi jednotlivými příspěvky v daném bloku) představí nové služby v oboru adiktologii následujícími příspěvky:

Vážení kolegové,
závěrečný odpolední blok si můžete namíchat dle svého gusta - mezi jednotlivými příspěvky je vždy 5 minut přestávka, během této přestávky je možné přecházet mezi jednotlivými příspěvky v daném bloku.
Zde představujeme sekci o dětské adiktologii: