AKREDITACE AKCÍ

JAK PROBÍHÁ AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ?

Pokud je Vaše akce určená pro adiktology, stačí odeslat příslušnou žádost (viz níže). 

V případě akreditace více akcí najednou využijte hromadnou žádost (viz níže). 

Vyplněnou žádost zašlete na adresu sídla asociace nebo na emailovou adresu office@asociaceadiktologu.cz.

Vaši žádost přijme a vyhodnotí Kreditní komise a odešle Vám vyjádření. Více informací naleznete zde.

!
Od 1. 9. 2017 byl zrušen kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému bylo dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo vzdělávání fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno.

Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče. Z tohoto důvodu Kreditní komise ČAA stále akce akredituje.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání. 


SEZNAM AKREDITOVANÝCH AKCÍ

Seznam akreditovaných akcí obsahuje vždy Výročná zpráva ČAA pro daný rok.  

2020

  • Semináře v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy
  • Mezinárodní konference o Recovery
  • Purkyňky
  • 12. Odborná konference síťování služeb a drog