AKREDITACE AKCÍ

Zde se dočtete:

 1. Jak akreditovat akci?
 2. Jak je to nyní s kreditním systémem?
 3. Jaké akce jsme letos akreditovali?

JAK PROBÍHÁ AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ?

 1. Pokud je Vaše akce určená pro adiktology, stačí odeslat příslušnou žádost (viz níže). 
 2. V případě akreditace více akcí najednou využijte hromadnou žádost (viz níže). 
 3. Vyplněnou žádost zašlete poštou na adresu sídla asociace nebo na emailovou adresu akreditace@asociaceadiktologu.cz
 4. Vaši žádost přijme a vyhodnotí Kreditní komise a odešle Vám vyjádření. 

Jak je to nyní s kreditním systémem?

Od 1. 9. 2017 byl zrušen kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému bylo dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo vzdělávání fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno.

Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče. Z tohoto důvodu Kreditní komise ČAA stále akce akredituje.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání. 

Seznam akreditovaných akcí

2022

 • Semináře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy
 • Pracovní schůze společnosti pro návykové nemoci Purkyňka SNN
 • Bezdomovectví a drogy 2022
 • Krizová intervence
 • AT Konference
 • Psychiatrické sympozium HLAVOLAM XI
 • Letní škola Harm Reduction
 • Seminiáře v Psychiatrické nemocnici kosmonosy
 • Adiktologická konference Jihočeského kraje 2022
 • Klinika adiktologie – VS ČR
 • Trans a nebinární klienti v adiktologických službách
 • Problematiky duševního zdraví dětí v kontextu doby
 • XI. AT konference v Plzeňském kraji – Hardcore
 • Konference skupinová psychodynamická psychoterapie v praxi
 • XVII. Ročník Národní adiktologické konference 2022: Trendy v adiktologii 

2021

 • Semináře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy 2021 - 28.1., 11.2., 25.3., 22.4., 6.5., 20.5., 22.5., 17.6., 9.9., 23. 9., 21, 10., 14. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.
 • Konference síťování služeb a drogy 22.-23.4.2021
 • AT konference 2021 5. 9. 2021 - 9. 9. 2021
 • Pracovní schůze společnosti pro návykové nemoci Purkyňka SNN Každá druhá středa v měsíci
 • Konference pracovníků terapeutických komunit 4. 10. 2021 - 5. 10. 2021
 • Adiktologická konference Jihočeského kraje 2021 23. 9. 2021 až 24.9. 2021
 • Psychiatrické sympozium HLAVOLAM XI 07/10/2021
 • Letní škola Harm Reduction 22. 6. 2021 - 24. 6. 2021

2020

 • Semináře v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy
 • Mezinárodní konference o Recovery
 • Purkyňky
 • 12. Odborná konference síťování služeb a drog
 • Psychiatrické sympozium hlavolam XII
 • Adiktologická konference Jihočeského kraje 2020 
 • Letní škola Harm reducition 2020 
 • AT konference