Zdravotnické výkony

  • Adiktologická péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
  • Pojišťovny proplácí péči adiktologa (odbornost 919) a to konkrétně 6 specifických ambulantních výkonů.
  • Asociace usiluje o rozšíření množství výkonů a navýšení hodnoty jednotlivých výkonů.
  • Aktuální seznam výkonů včetně časové dotace a bodového hodnocení naleznete ZDE

Zdravotnické výkony adiktologa - odbornost 919


38021 VYŠETŘENÍ ADIKTOLOGEM PŘI ZAHÁJENÍ ADIKTOLOGICKÉ PÉČE

38022 VYŠETŘENÍ ADIKTOLOGEM KONTROLNÍ

38023 MINIMÁLNÍ KONTAKT ADIKTOLOGA S PACIENTEM

38024 ADIKTOLOGICKÁ TERAPIE INDIVIDUÁLNÍ

38025 ADIKTOLOGICKÁ TERAPIE RODINNÁ

38026 ADIKTOLOGICKÁ TERAPIE SKUPINOVÁ, TYP I., PRO SKUPINU MAXIMÁLNĚ 9 OSOB Á 120 MINUT