Druhý odpolední blok - Vzdělávání v adiktologii

27.10.2022

Vážení kolegové,
po přednášce zahraničního hosta se můžete těšit na 3 příspěvky informující o oblasti vzdělávání v oboru adiktologie:


11:00 / 12:00 - Vzdělávání v adiktologii


1/ Elizabeth Nováková, Petr Hrouzek: Doporučené klinické postupy v adiktologii

Anotace: Příspěvek představí aktuální stav a průběžné výsledky projektu Doporučené klinické postupy v adiktologii a včetně struktury projektového zadání. Projekt navazuje na mnoholetou práci a klade si za cíl vytvořit soubor doporučených klinických postupů v takové podobě, aby postihoval celou šíři praxe adiktologických služeb v ČR, byl navázán na Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb a současně reflektoval zahraniční trendy a aktuální vědecké poznatky. Autoři v příspěvku předkládají průběžné výsledky úvodních rešerší tohoto aplikovaného výzkumu. Na kategorizovaném výzkumném souboru objasní základní možnosti a rizika pro proces implementace (adopce a adaptace) zahraničních doporučených postupů a představí další předpokládaný postup projektu, který je odrazem mnoha diskusí projektového týmu, zapojených odborníků a zástupců příjemce projektu, RVKPP.


2/ Anna Volfová, Michal Miovský: Klinický adiktolog

Anotace: Kdo je zdravotnický specialista v klinických procesech v oboru adiktologie? Souvisí toto vzdělání s psychoterapií? Jaké kompetence bude tento specialista mít? Tento příspěvek představí nový specializační vzdělávací program pro adiktology - Klinický adiktolog, včetně procesu jeho přípravy a zásadních proměn jeho podoby, ke kterým došlo v letošním roce. Dozvíte se, kdo se jím může stát a kolik ho to bude stát, kde nyní v procesu stojíme, o co usilujeme a jaké jsou vize do budoucna.

3/ Kateřina Štočková, Adéla Matoušková: Představení České asociace studentů adiktologie

Anotace: Česká asociace studentů adiktologie (ČASA) je univerzitním spolkem studentů adiktologie působících na území ČR a pracujících na základě dobrovolnosti. Mezi její hlavní aktivity patří sdružování studentů adiktologie a propagace oboru adiktologie i mezi laickou veřejností. V příspěvku studentky představí proběhlé akce za minulý rok i plány a směřování asociace ČASA do budoucna.