PROFESE ADIKTOLOGA

ADIKTOLOG

je nelékařský zdravotnický pracovník zabývající se prevencí a léčbou závislostí a závislostního chování.