Kurz S4

Co je "Kurz S4"

  • Kurz S4 je certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR
  • Absolvent takového kurzu získává tzv. zvláštní odbornou způsobilost k výkonu specifické činnosti a stává se nositelem indexu S4 (Dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami)
  • Adiktologům je aktuálně přiřazen tzv. index S2 a S4. Index S4 je nutný pro vykazování 6 adiktologických výkonů číslo 38021-38026.
  • Index S4 je podmíněn získáním specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti. Zvláštní odbornou způsobilost dle § 61 zák. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických pracovnících, získá adiktolog absolvováním certifikovaného kurzu, tzv. "kurzu S4". 

Kurzy S4 aktuálně:

  • aktuálně pořádá kurz organizace SANANIM z.ú.: "Práce v přirozením prostředí klienta", více info zde
  • Setkáváme se ze strany pojišťoven ke zpochybnění kurzu Sananimu pro uzavření smlouvy s pojišťovnou. Toto zpochybnění je nelegitimní, reagujeme stanoviskem ke stažení.
  • STANOVISKO ČAA ke kurzu S4 SANANIMu ZDE
  • V minulosti pořádala kurzy také Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN