Právní ukotvení

Odkazy na aktuální legislativní úpravu:


  • "Vyhláška 55" definuje činnost adiktologa
  • "Zákon 96" specifikuje podmínky získání způsobilosti k výkonu profese adiktologa
  • "Vyhláška 39" ustanovuje minimální požadavky na studium a dočtete se zde zákonné minimum znalostí a dovedností adiktologa
  • "Vyhláška 55", která zároveň definuje činnost KLINICKÉHO ADIKTOLOGA
  • "Vyhláška 421" jmenuje adiktologické výkony