REGISTRACE ČLENŮ

Proč se stát členem?


Jako člen ČAA získáváte možnost:

 • ovlivňovat rozvoj své profese
 • předkládat své návrhy
 • získávat informace o aktuálním dění v oboru
 • zasadit se o zlepšení podmínek výkonu profese adiktologa
 • navrhovat směřování a fokus asociace
 • posílit hodnotu a pozici profesní společnosti v rámci vyjednávání s dalšími subjekty
 • účastnit se akcí pořádaných asociací
 • propagovat své aktivity a úspěchy prostřednictvím našich komunikačních portálů
 • vyjednávat o dalších benefitech :)


Pokud Vás benefity oslovily, pokračujte ve čtení dále - dozvíte se podmínky členství a způsob registrace. 

TYPY ČLENSTVÍ (detailně viz STANOVY)

 • řádné (A) absolvent oboru adiktologie (bakalářské, magisterské, doktorské formy studia) nebo (B) adiktolog splňují předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů 
 • přidružené - (A) osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru, ale zabývá se po dobu nejméně tří (3) let poskytováním odborné péče osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým dle zvláštních předpisů nebo realizací preventivních opatření dle zvláštních předpisů nebo (B) se nezabývá poskytováním služeb (viz výše), avšak pracuje v oboru adiktologie po dobu nejméně tří (3) let a její přidružené členství písemně doporučili minimálně 3 řádní členové
 • čestné - osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj oboru adiktologie

PRO ROČNÍ ČLENSTVÍ V ASOCIACI JE STANOVEN POPLATEK 200 KČ

Poplatek zasílejte na bankovní účet číslo 229084150/0300 (ČSOB)

VS: datum narození ve formátu DDMMRRRR

Zpráva pro příjemce: jméno plátce a rok, za který platíte členství (např. Jan Novák 2020)


Registraci mohu vyplnit (3 možnosti):

 • online - viz formulář níže
 • papírově (viz přihláška ke stažení níže) a zaslat veškeré dokumenty naskenované na email office@asociace-adiktologu.cz
 • papírově a veškeré dokumenty zaslat poštou na adresu sídla Asociace: 1. máje 602, Uhlířské Janovice, 28504

CO POTŘEBUJI K DOSAŽENÍ ČLENSTVÍ?

 • vyplnění registračního formuláře - buď online viz níže, nebo "papírově" na fyzickou či emailovou adresu spolku (formulář ke stažení níže)
 • zaplacení členského příspěvku ve výši 200 kč a zaslání dokladu o zaplacení
 • kopii nebo scan VŠ diplomu
 • pro přidružené členství také potvrzení o praxi v oboru adiktologie po dobu nejméně 3 let (případně doporučení 3 řádných členů - viz výše)

Odesláním přihlášky jakoukoliv formou potvrzuji, že jsem seznámen/a se Stanovami ČAA platnými k datu odeslání přihlášky.


Online registrace ZDE

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.