REGISTRACE


MAPA REGISTRAČNÍ SEKCE

 • Online registrační formulář
 • Proč se stát členem?
 • Jaké jsou typy členství?
 • Kolik a jak zaplatím za členství?
 • Papírová přihláška a souhrn - co musím doložit

ONLINE registrace

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

Odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem seznámen/a se Stanovami ČAA platnými k datu odeslání přihlášky.

Váháte? Zjistěte proč se stát členem ČAA

Jako člen ČAA získáváte možnost:

 • ovlivňovat rozvoj své profese
 • předkládat své návrhy
 • získávat informace o aktuálním dění v oboru
 • zasadit se o zlepšení podmínek výkonu profese adiktologa
 • navrhovat směřování a fokus asociace
 • posílit hodnotu a pozici profesní společnosti v rámci vyjednávání s dalšími subjekty
 • účastnit se akcí pořádaných asociací
 • propagovat své aktivity a úspěchy prostřednictvím našich komunikačních portálů
 • vyjednávat o dalších benefitech :)

Typy členství

detailně viz Stanovy

(V přihlášce nemusíte vyplňovat, doladíte pak s naším pracovníkem prostřednictvím emailu.)

Řádné členství (A)

(1) Vystudoval/a jsem adiktologii na 1.LF UK

absolvent oboru adiktologie (bakalářské, magisterské, doktorské formy studia) nebo 

(2) Mám "papír" o odborné způsobilosti být adiktologem, ale nestudoval/a jsem to

adiktolog splňují předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů (bylo možné do roku 2011)

Přidružené členství (B)

(3) Nemám "papír", nestudoval/a jsem adiktologii, ale pracuju min. 3 roky v oboru a poskytuji specifickou činnost

osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru, ale zabývá se po dobu nejméně tří let poskytováním odborné péče osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým dle zvláštních předpisů nebo realizací preventivních opatření dle zvláštních předpisů nebo 

(4) Viz bod (3), ale neposkytuji specificky adiktologickou péči (např. jsem právník, koordinátor,...)

se nezabývá poskytováním služeb (viz výše), avšak pracuje v oboru adiktologie po dobu nejméně tří let a její přidružené členství písemně doporučili minimálně 3 řádní členové

Čestné členství (C)

osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj oboru adiktologie a je nominována Výkonným výborem


Členský příspěvek

Částka: 500 Kč za rok

Číslo bankovního účtu:  229084150/0300 (ČSOB)

Variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR

Zpráva pro příjemce: jméno plátce a rok, za který platíte členství (např. Jan Novák 2021)

Pokud máte raději hmatatelný papír...

 • stáhněte si přihlášku v papírové podobě ve Wordu viz níže a zašlete veškeré dokumenty naskenované na email office@asociaceadiktologu.cz nebo poštou na adresu sídla v Pardubicích

Souhrn - Co musím doložit?

 1. vyplňte registrační formulář (online nebo "papírově")
 2. zaplaťte členský příspěvek ve výši 500 kč a zašlete nám doklad o zaplacení
 3. pošlete nám kopii nebo scan VŠ diplomu 
 4. (pokud jste nestudoval/a adiktologii a hlísíte se o řádné členství, pak také "Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa")
 5. pro přidružené členství také potvrzení o praxi v oboru adiktologie po dobu nejméně 3 let (případně doporučení 3 řádných členů - viz výše)

Těšíme se na spolupráci!