Cena adiktologie: Zahájení konference - na co se těšit?

25.10.2022

Vážení kolegové, 

v dopoledních hodinách se můžete v rámci konference těšit na tento program:


9:00 / 9:15 - Úvodní slovo:

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. - děkan 1. LF UK

prof. MUDr. David Feltl, Ph. D., MBA - ředitel VFN v Praze

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. - národní protidrogový koordinátor

prof. MUDr. Michal Miovský, Ph. D. - přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Mgr. Lenka Šťastná, Ph. D. - předsedkyně České asociace adiktologů, z.s.


Věděli jste, že se Cena adiktologie koná od roku 2006?


9:15 / 10:15Wouter Vanderplasschen: Mechanisms and mediators of addiction recovery: lessons learnt from the REC-PATH study (s překladem Mgr. Jiřího Bareše)


Přední odborník z Ghentské univerzity v Belgii zabývající se výzkumem závislostí a tématem recovery přináší přesnášku na téma zotavení, které není synonymem pro abstinenci či vymizení symptmů závislosti, ale nabízí komplexnější pohled založený na solidních výzkumech.

Kompletní anotace: Addiction recovery is a complex, dynamic and non-linear process of change on multiple life domains. While early definitions equated recovery with 'remission', 'abstinence' or absence of symptoms of dependence, later conceptualisations have emphasized the importance of health, well-being, quality of life, citizenship and social participation, as illustrated in the Betty Ford Consensus Panel definition (2007, p. 222): "a voluntarily maintained lifestyle, characterized by sobriety, personal health, and citizenship". Although abstinence may be an important feature, it is not a prerequisite for recovery (Laudet & White, 2010). The addiction recovery literature has grown quickly over the last few years, including a variety of recovery indicators, resources and instruments. Far less is known about how recovery takes place and which mechanisms and mediators are central to addiction recovery.

The role of professional treatment and other forms of structured support (e.g. peer-support, mutual aid groups) has been acknowledged in the literature. Yet, several authors have documented the phenomenon of 'natural recovery' or 'self-change' (Klingemann et al., 2010). A recent national probability-based estimate in the US indicated that around 9% of all adults have resolved an alcohol or drug problem (Kelly et al., 2017). Although "being in recovery" cannot be considered synonymous with "resolving an alcohol or drug problem", only half of the sample (54%) used some type of support and only 27.6% made use of professionally assisted recovery support (i.e. formal treatment). It is unclear how these US figures relate to other countries, but cumulative evidence shows that recovery is possible and not uncommon, even after lengthy addiction careers. Despite the recognition of addiction as a chronic relapsing condition, some systematic reviews show that over 50% of all persons with an alcohol or drug problem eventually recover (Sheedy & Whitter, 2009; White, 2012). As addiction recovery research has only emerged in the past decade, many issues have remained unaddressed.

In this presentation, we will address recovery mediators and pathways and the importance of recovery capital based on findings from the REC-PATH study, a large international cohort study of persons in drug addiction recovery in the UK, the Netherlands and Belgium (n=722). About half of these participants were interviewed at least 2 times (at baseline and 12 months later) and in-depth interviews (n=90) were performed with an equal number of men and women in various stages of addiction recovery in the three countries. An innovative photovoice study was done with 8 women in recovery in Belgium, revealing unique and particular aspects of individuals' recovery stories.


10:15 / 10:30 - Přestávka s občerstvením


10:30 / 11:00 - Předání Ceny adiktologie a Ceny Kiron

Co je co?

Na Cenu adiktologie může být nominována osoba, jež je nebo byla aktivně činná na území dnešní ČR a jejíž práce měla pro obor adiktologie v ČR mimořádný význam. O udělení ceny rozhoduje Rada Ceny adiktologie složená ze zástupců oboru adiktologie z akademické obce, z oblasti koordinace drogové politiky a ze systému péče o uživatele drog.

Cena Kiron je udělována za nejlepší adiktologický počin roku pro jednotlivce nebo organizaci od roku 2010. Nominovat lze libovolný počin, a to včetně počinu vlastní organizace. O udělení ceny rozhoduje Rada Ceny adiktologie složená ze zástupců oboru adiktologie z akademické obce, z oblasti koordinace drogové politiky a ze systému péče o uživatele drog.