NOVINKY

Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si jako první, co je nového

Pro projekt Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí o adiktologicképacienty hledá Klinika adiktologie VFN adiktologa.

SANANIM v roce 2022 pořádá další certifikovaný kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti.

Vážení přátelé, milí adiktologové, drazí spolupracovníci a podporovatelé,
děkujeme za Vaší spolupráci a přízeň v roce 2021!
Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, dobrý vstup do nového roku a v něm úspěchy nejen profesní!
Tým ČAA