NOVINKY

Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si jako první, co je nového

Program konference je venku! Těšte se na zahraničního hosta přednášejícího o Recovery, informacích o vzdělávání v adiktologii, nových přístupech, dětské adiktologii a nových službách v našem oboru! Novinkou jsou paralelní sekce - můžete si vybrat mezi jednotlivými přednáškami v sekci Dětská adi a Nové služby. Zkrátka si namícháte program dle svého...
Program konference je venku! Těšte se na zahraničního hosta přednášejícího o Recovery, informacích o vzdělávání v adiktologii, nových přístupech, dětské adiktologii a nových službách v našem oboru! Novinkou jsou paralelní sekce - můžete si vybrat mezi jednotlivými přednáškami v sekci Dětská adi a Nové služby. Zkrátka si namícháte program dle svého...

Dne 12.7.2022 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, kterého se zúčastnila také zástupkyně za ČAA.

Česká asociace adiktologů se pravidelně účastní jednání Výboru zástupců resortů a institucí. To poslední se uskutečnilo 15. 6. 2022. Zjistěte, co vše se řešilo.

6.6.2022 proběhla na AT konferenci pravidelná Členská schůze - příležitost pro všechny členy se jednou za rok sejít a shrnout si aktivity a vize na další rok.