DOKUMENTY

V této sekci naleznete 

  • stanovy, 
  • Etický kodex pracovníků v adiktologii,
  • zápisy ze schůzí výkonného výboru,
  • zápisy z členských schůzí a průběhu voleb, 
  • zápisy ze setkání OSPA,
  • výroční zprávy, 
  • souhlasná stanoviska a další.


STANOVY


ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ V ADIKTOLOGII


ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Další setkání výboru proběhne 27.1.2021.ZÁPISY Z ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

Příští Členská schůze se bude konat na podzim 2021.SETKÁNÍ OSPA

Zápisy ze setkání zpracovala členka ČAA formou článků do časopisu APLP. Tímto jí děkujeme!

Další setkání OSPA bude 22. 1. 2021 v Ústí nad Labem.


VÝROČNÍ ZPRÁVY