DOKUMENTY

V této sekci naleznete 

  • stanovy, 
  • Etický kodex pracovníků v adiktologii,
  • zápisy ze schůzí výkonného výboru,
  • zápisy z členských schůzí a průběhu voleb, 
  • zápisy ze setkání OSPA,
  • výroční zprávy, 
  • souhlasná stanoviska a další.


STANOVY


ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ V ADIKTOLOGII


ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Další setkání výboru proběhne 15.9.2021.


2021


2020


2019


2018


2017 a staršíZÁPISY Z ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

Příští Členská schůze se bude konat v listopadu 2021.SETKÁNÍ OSPA

Zápisy ze setkání zpracovala členka ČAA formou článků do časopisu APLP. Tímto jí děkujeme!

Další setkání OSPA bude 22. 1. 2021 v Ústí nad Labem.


VÝROČNÍ ZPRÁVY