DOKUMENTY

V této sekci naleznete

  • stanovy,
  • Etický kodex pracovníků v adiktologii,
  • zápisy ze schůzí výkonného výboru,
  • zápisy z členských schůzí a průběhu voleb,
  • zápisy ze setkání OSPA,
  • výroční zprávy,
  • souhlasná stanoviska a další.

STANOVY


ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ V ADIKTOLOGII


ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Další setkání výboru proběhne V ŘÍJNU 2022


2022


2021


2020


2019


2018


2017 a staršíZÁPISY Z ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

Příští Členská schůze se bude konat na AT konferenci v Seči v červnu 2023! (4.-8.6.2023)SETKÁNÍ OSPA

Zápisy ze setkání zpracovala členka ČAA formou článků do časopisu APLP. Tímto jí děkujeme!

Další setkání OSPA bude 19.10.2022 v Českých Budějovicích!


VÝROČNÍ ZPRÁVY