Zápisy ze schůzí

  • Zápisy ze schůzí výkonného výboru,
  • Zápisy z členských schůzí a průběhu voleb,
  • Zápisy ze setkání OSPA,
  • Výroční zprávy.

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Další setkání výboru proběhne 05.03.2024


2024

2023

2022


2021


2020


2019


2018


2017 a starší



ZÁPISY Z ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

Příští Členská schůze se bude konat na AT konferenci v Seči v červnu 2024!



SETKÁNÍ OSPA

Další setkání OSPA bude 16.5.2024 v Praze - Café therapy


VÝROČNÍ ZPRÁVY