Vzdělávání

 • Obor adiktologie lze aktuálně v ČR studovat pouze na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a to na úrovních Bc., Mgr. a Ph.D.
 • Jako postgraduální vzdělávání je připravováno specializační vzdělávání Klinický adiktolog a dále certifikované kurzy pro zdravotnictví.
 • Dále je možné absolvovat kurzy akreditované MPSV, různé semináře, konference a další akce celoživotního vzdělávání.

Bakalářské

 • prezenčně i kombinovaně, 3leté studium, získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnické profese
 • Více informací ZDE

Magisterské

 • prezenčně (aktuálně tzv. hybridní forma), 2leté studium, zájmové, povinné pro vstup do specializačního vzdělávání klinický adiktolog
 • Více informací ZDE

Doktorské

 • prezenčně i distančně, 4leté studium
 • Více informací ZDE

Klinický adiktolog

 • aktuálně je připravován vzdělávání pro získání speciální odborné způsobilosti v oboru Adiktolog - Klinický adiktolog
 • 2leté specializační vzdělávání ve zdravotnictví realizované ve spolupráci ČAA, KAD a IPVZ
 • Více informací průběžně zde na webu a v zápisech ze schůzí výkonného výboru

Certifikované kurzy

 • kurzy pro získání zvláštní odborné způsobilosti
 • "kurzy S4", podmínkou pro uzavření smluvního vztahu s pojišťovnami


Celoživotní vzdělávání

 • celoživotním vzděláváním se rozumí jakékoliv další vzdělávání po získání odborné způsobilosti
 • postgraduální vzdělávání (Ph.D., specializační vzdělávání), certifikované kurzy, semináře, konference
 • systém kreditů v rámci celoživotního vzdělávání byl zrušen - více informací ZDE