OSPA

ODBORNÁ SEKCE PRO VÝKON PROFESE ADIKTOLOGA 


OSPA vznikla v roce 2015 a je primárně zaměřena na výkon profese adiktologa ve zdravotnictví. V rámci pravidelných setkání (1-2x ročně) jsou řešena témata z oblasti ambulantní péče, výkonu profese adiktologa v lůžkových zařízeních a sociálních službách a dále praktické a metodické aspekty provozu adiktologické ambulance, návrhy na změny vyhlášek a metodických pokynů, dále rozvoj komunikace se zdravotními pojišťovnami (ZP), sdílení zkušeností se ZP, vykazováním dat ZP a sdílení dobré praxe profese adiktologa.

Předseda sekce: Tomáš Brejcha

Příští setkání: 9.10.2024 v Ústí nad Labem

Zprávy z minulých setkání ZDE