Veřejnosprávní aktivity

ČAA je aktivním členem v následujících pracovních skupinách:

 • Adiktologické fórum
 • Setkání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)
 • Výbor zástupců resortů a institucí (VZRI)
 • Dotační výbory RVKPP a Ministerstva zdravotnictví
 • Akreditační komise MZ ČR pro nelékařské zdravotnické profese
 • Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými tabákem (MPS KOTA)
 • Výběrová řízení MZ
 • Pracovní skupiny projektu RAS

V minulosti bylo ČAA aktivním členem v následujících skupinách:

 • pracovní skupina pro návykové nemoci MZ ČR
 • NAPAL - Národní akční plán k omezení škod působených alkoholem MZ ČR
 • Přípravný výbor a užší přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků
 • Pracovní skupina RVKPP pro financování oboru
 • Pracovní skupina pro výkaznictví a terminologii drogových služeb NMS
 • Pracovní skupina ČAA pro tvorbu a definici seznamu adiktologických zdravotnických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění