NOVINKY

Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si jako první, co je nového

ČAA již delší dobu informuje o tom, že se aktivně podílíme na připravované změně v legislativě kolem psychoterapie v ČR. Po dvou letech intenzivní snahy a práce v pracovní skupině pro zvýšení dostupnosti psychoterapie v ČR, jsou vidět první výsledky a myslím, že tyto jsou pro obor adiktologie zcela zásadní. V nedávné době vyšel ve Věstníku...

Cílem Týdne zodpovědného hraní je informovat veřejnost o zodpovědném přístupu k sázení, otevřít dialog o hazardních hrách jako o druhu zábavy, podpořit prevenci i nabídnout pomoc rizikovým hráčům.


Možná se vám stalo, že jste nám poslali žádost o akreditaci vzdělávací akce a nedorazila vám od nás reakce. Zjistili jsme, že jsme na webu v kontaktech měli prohozená písmenka u emailu pro akreditace, takže ti z vás, kteří adresu jen zkopírovali, se dostali do slepé uličky.

v současné době čekáme na reakci Ministerstva zdravotnictví na níže sepsané stanovisko k uznaným adiktologům. Požadujeme opětovné narovnání podmínek. Používání rozdělení adiktologů na dvě kategorie bylo vždy passé a protiprávní. Zákon nezná dvě kategorie adiktologů.

Program konference je venku! Těšte se na zahraničního hosta přednášejícího o Recovery, informacích o vzdělávání v adiktologii, nových přístupech, dětské adiktologii a nových službách v našem oboru! Novinkou jsou paralelní sekce - můžete si vybrat mezi jednotlivými přednáškami v sekci Dětská adi a Nové služby. Zkrátka si namícháte program dle svého...

Dne 12.7.2022 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, kterého se zúčastnila také zástupkyně za ČAA.