NOVINKY

Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si jako první, co je nového

Česká asociace adiktologů se pravidelně účastní jednání Výboru zástupců resortů a institucí. To poslední se uskutečnilo 15. 6. 2022. Zjistěte, co vše se řešilo.

6.6.2022 proběhla na AT konferenci pravidelná Členská schůze - příležitost pro všechny členy se jednou za rok sejít a shrnout si aktivity a vize na další rok.

Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky by Vás rádo požádalo o distribuci a sdílení letáku, určeného pro osoby závislé i ohrožené závislostí, které přicházejí do ČR v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. Leták můžete sdílet prostřednictvím vašich služeb a odkazů na vašem webu.

Odbor protidrogové politiky a Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil vás zvou na jednání adiktologického fóra. Jednání se uskuteční dne 31.3.2022 prostřednictvím online platformy Webex.

A.N.O. ve spolupráci s odborem protidrogové politiky a Národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem vás zvou na mimořádné adiktologické fórum na téma válka na Ukrajině a co to znamená pro adiktologické služby u nás. Jednání se uskuteční na online platformě ZOOM dne 15.3.2022 od 10h do 12h.

"Eurasijská asociace Harm Reduction (EHRA) se snaží zajišťovat práva, svobodu a zdraví lidí, kteří užívají psychoaktivní látky. Nyní ve spolupráci s organizací SANANIM otevírá tuto dárcovskou kampaň na podporu Harm Reduction a adiktologických, zdravotních a sociálních služeb pracujících se závislými. Přednost budou mít klienti z nejvíce postižených...

Vzhledem k příznivému vývoji a ústupu epidemie COVID-19 je ke dni 28. 2. 2022 ukončena platnost mimořádného organizačního opatření ZP MV ČR uvedeného v Informaci č. 20. Tímto opatřením bylo umožněno adiktologům vykazovat výkon 38023 i pro distanční (telefonickou) komunikaci s pacienty. Od 1. 3. 2022 již toto nebude možné, v případě potřeby...

Výkonný výbor se sešel na své pravidelné schůzi v novém roce, částečně na živo a částečně online.

Odbor protidrogové politiky vás zve na Adiktologické fórum, které proběhne 17. února od 10 hodin na on-line platformě Webex. Těšit se můžete třeba na prezentaci Dr. Adama Kulhánka z Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku.

Pro projekt Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí o adiktologicképacienty hledá Klinika adiktologie VFN adiktologa.