NOVINKY

Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si jako první, co je nového


Rádi bychom vás pozvali na další pracovní setkání Odborné sekce pro výkon profese adiktologa.

Dne 18.3.2024 pořádala ČAA webinář pro členy k tématům vzdělávání - konkrétně k nově chystanému "kurzu S4", neboli certifikovanému kurzu Adiktologie v klinické praxe, a k specializačnímu vzdělávání Klinický adiktolog. Webinářem provedla Mgr. Anna Volfová a Lenka Šťastná, Ph.D.

Dne 5.6.2023 proběhla členská schůze ČAA, která se konala, jako již tradičně, během AT konferenci v hotelu Jezerka u Sečské přehrady.

ČAA si dovoluje pozvat své ČLENY na první letošní pracovní setkání Odborné sekce pro výkon profese adiktologa.

V posledních měsících nám opět přichází podněty z členské základny, že mají problém uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami z důvodu zpochybnění zvláštní odborné způsobilosti získané kurzem SANANIMu s názvem "Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí".