VOLEBNÍ členská schůze ČAA

25.04.2024

Vážení členové České asociace adiktologů,


Letos se uskuteční členská schůze, při které proběhnou řádné volby do Výkonného výboru a revizní komise ČAA. 

Termín schůze je stanovený na 10.6.2024 od 18:30 během AT Konference v hotelu Jezerka. Zároveň se uskuteční také řádná členská schůze, která se při této příležitosti koná již tradičně. 


Podrobnosti o těchto aktivitách a programu se můžete dočíst v přiložené pozvánce. V dokumentu můžete získat též informace o možnostech kandidatury a průběhu voleb dle stanov asociace.
 

Účast na členské schůzi je pro členy ČAA povinná. Pokud se nemůžete dostavit, zašlete tuto informaci na email asociace office@asociaceadiktologu.cz

Zároveň zdůrazňujeme, že můžete předložit výboru (či jinému členovi asociace) plnou moc pro udělení hlasu svému kandidátovi. 

Schůze se bude konat hybridní formou, tedy i v on-line prostoru - link pro online připojení se na členskou schůzi bude zaslán 5 dnů před konáním schůze.