Stanovisko ČAA ke kampani Zkratky

14.03.2024

Výkonný výbor ČAA vydal stanovisko ke kampani ZKRATKY, znění níže.


Stanovisko České asociace adiktologů k "preventivní kampani" ZKRATKY

Česká asociace adiktologů je profesní organizací sdružující adiktology v ČR a považujeme za důležité se vyjádřit směrem k "preventivní kampani" Zkratky, která vznikla ve spolupráci Policie ČR a České asociace pojišťoven s mediální podporou České televize. Nejviditelnějšími součástmi kampaně je seriál Adikts, dokumentární seriál Česko na drogách, televizní spoty a tisková vyjádření. Z našeho odborného pohledu ovšem tato kampaň prezentovaná jako preventivní nesplňuje základní a hlavní principy efektivní a na důkazech postavené prevence, které jsou uznávány mezinárodní odbornou veřejností.

Výzkumy zaměřené na efektivní prevenci poukazují na to, že nejefektivnější preventivní charakter mají interaktivní setkání s možností posílit a osvojit si škálu žádoucích sociálních a osobních dovedností vedoucích ke zvládaní zátěžových nebo rizikových situací a odolávání tlaku okolí. Preventivní kampaně typu "Zkratky" založené na pouhém předávání informací nebo vyvolávání strachu mají malý nebo nulový účinek. Z těchto důvodů byly v rámci Národní strategie primární prevence rizikového chování pojmenovány hlavní principy primárně preventivních intervencí. Jedním z nich je kontinuální, systematické a dlouhodobé působení. Jednorázové aktivity, bez ohledu na rozsah a náklady nejsou efektivní (ve smyslu účinného a pozitivního ovlivnění změny chování). Dalším zásadním principem je, že realizované preventivní aktivity by měly odpovídat cílové skupině a jejím věkovým, demografickým a sociokulturním charakteristikám a potřebám.

Vyjmenované principy "preventivní kampaně" Zkratky nesplňuje a za asociaci chceme vyjádřit znepokojení nad investováním veřejných prostředků do takových intervencí.

Schváleno Výkonným výborem ČAA dne 14.3.2024.