Cena adiktologie 2024

14.02.2024

Vážení a milí členové ČAA, 


Srdečně Vás zveme na národní konferenci pořádané při příležitosti
předávání ceny adiktologie a ceny Kirón.


Tématem letošní konference jsou Nové trendy v adiktologii.
Konference se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2024 na děkanátu 1. LF
UK (Praha 2, Na Bojišti 16606/3).


Mezi pozvané přednášející patří Melody Heaps, která má rozsáhlé
zkušenosti v oblasti prevence a léčby závislostí. Melody Heaps založila
v roce 1976 neziskovou organizaci "Treatment Alternatives for Safe
Communities" zaměřenou na prevenci a léčbu problémů spojených s užíváním
návykových látek a prevenci kriminality. Tuto organizaci vedla až do
roku 2009. Také poskytuje konzultace vládám, neziskovým organizacím a
soukromým organizacím v oblasti prevence a léčby závislostí. Od roku
2018 je předsedkyní ISSUP (International Society of Substance Use
Professionals). Je autorkou a editorkou několika publikací o
závislostech.


Další přednášející Vám také postupně představíme.
Těšíme se na Vaši účast!