Co je kurz S4

  • Kurz S4 je zažitý výraz pro certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR
  • Absolvent takového kurzu získává tzv. zvláštní odbornou způsobilost k výkonu specifické činnosti a stává se nositelem indexu S4 (Dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami)
  • Adiktologům je aktuálně přiřazen tzv. index S2 a S4. Index S4 je nutný pro vykazování 6 adiktologických výkonů číslo 38021 - 38026.
  • Index S4 je podmíněn získáním specializované (tj. studium klinického adiktologa) nebo zvláštní odborné způsobilosti. Zvláštní odbornou způsobilost dle § 61 zák. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických pracovnících, získá adiktolog absolvováním certifikovaného kurzu.
  • Absolvování certifikovaného kurzu, díky kterému získáte zvláštní odbornou způsobilost, je podmínka pojišťoven pro přistoupení k vyjednávání o získání smluv s nimi.

Co je Kurz S4