Často kladené dotazy FAQ

K čemu potřebuju kurz S4?

 • Absolvováním certifikovaného kurzu získá absolvent tzv. zvláštní odbornou způsobilost pro výkon specifických činností. Získání této způsobilosti je podmínkou pojišťoven pro možnost vyjednávání o smluvním vztahu. Ten je nutný pro vykazování adiktologických výkonů a jejich proplacení pojišťovnou. Tedy kurz je potřeba, pokud chci získat smlouvy s pojišťovnami a mít proplacenou vykázanou péči veřejným zdravotním systémem.

Mohu mít jakýkoliv kurz S4 pro uzavření smluv s pojišťovnami?

 • V současné době je nutné mít certifikovaný kurz s názvem Adiktologie v klinické praxi, jehož vzdělávací program schválilo MZ ČR a svaz pojišťoven a vyšel ve Věstníku MZ 3/2024. Dříve absolvované kurzy označované jako "S4" jsou platné, vyjma kurzu pořádaného organizací SANANIM s názvem "Práce s klientem v jeho přirozeném prostředí". Absolventi tohoto kurzu byli o situaci informováni. V případě nejistoty, zda se Vás tato situace týká, kontaktujte SANANIM.

Jak se přihlásím na kurz S4?

 • Pro kurz S4 se akredituje Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze (IPVZ). Informace o přihlášení na certifikovaný kurz naleznete na webu www.ipvz.cz. Doporučujeme se na webu zaregistrovat, po registraci je možné se přihlásit k odběru novinek a informování o nově vypsaných kurzech.

Kdy bude probíhat kurz S4?

 • První běh nového kurzu je plánován na září 2024 a druhý na listopad 2024.

Kolik stojí kurz S4?

 • Zatím máme dispozici pouze odhad, ten je 25 000 Kč.

Jak kurz vypadá (kolik má hodin, co musím absolvovat)?

 • Kurz má celkem 190 hodin. 110 hodin je teorie, 80 hodin (2 týdny) pak odborná praxe na akreditovaném pracovišti. V rámci odborné praxe je nutné splnit předepsaný počet výkonů.
 • Teorie je rozdělena na online webináře (cca 70 hodin) a setkání face-to-face (cca 40 hodin, tj. 1 týden).
 • Kurz je zakončen vypracováním kazuistiky.
 • Kompletní vzdělávací program, jeho obsah a podmínky je k dispozici ZDE


Kdo kurz S4 pořádá?

Na koho se můžu obrátit, když si nevím rady?

 • V rámci IPVZ je k dispozici instruktorka pí. Markéta Leissová (leissova@ipvz.cz ), na kterou je možné se obracet ve věci chystaného kurzu na IPVZ. Pokud si nejste jisti, můžete se obrátit i na ČAA (office@asociaceadiktologu.cz).

Jak je provázaný kurz S4 se specializací Klinický adiktolog?

 • Kurz S4, tedy CK Adiktologie v klinické praxi, je totožný s Odborným modulem 1 - tj. jedním z modulů v rámci specializačního vzdělávání Klinický adiktolog. Konkrétně je identická teoretická část (110 hodin). Díky identickému programu CK a OM1 je možné dosáhnout na uznání (viz níže).

Jak je to s uznáváním kurzu S4 a klinickým adiktologem?

 • Pokud absolvujete CK Adiktologie v klinické praxi a v budoucnu budete studovat Klinického adiktologa, můžete požádat IPVZ o uznání CK jako Odborného modulu 1 v rámci specializace.

Pokud účastník specializačního vzdělávání absolvoval certifikovaný kurz Adiktologie v klinické praxi a požádá o  započtení modulu OM 1 – Adiktologie v klinické praxi do specializačního vzdělávání Adiktolog – Klinická adiktologie (také modul OM 1 – Adiktologie v klinické praxi), je možné jej započítat, protože tyto moduly jsou totožné. O žádosti o započtení rozhodne pověřená organizace (IPVZ), o odvolání proti tomuto rozhodnutí pak rozhoduje ministerstvo (§ 56 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb.)

  1. Uznání je možné i opačně - pokud získáte specializovanou způsobilost v klinické adiktologii, můžete zažádat o uznání absolvování OM1 jako teoretické části CK. V takovém případě však uznání nepotřebujete, jelikož získáním specializované odborné způsobilosti dosáhnete na možnost uzavření smluv s pojišťovnami.

Pokud se klinický adiktolog vzdělává v rámci certifikovaného kurzu Adiktologie v klinické praxi a požádá o započtení modulu OM 1 ze specializačního vzdělávání Adiktolog – Klinická adiktologie do certifikovaného kurzu, je to možné, neboť oba moduly jsou totožné. O započtení rozhoduje akreditované zařízení, o započtení vydá potvrzení (§ 61 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb.). Není však zřejmé, z jakého důvodu by adiktolog se specializovanou způsobilostí vstupoval do certifikovaného kurzu.


Co má ČAA společného s kurzem S4?

 • ČAA se rozhodlo ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze  a Katedrou pro návykové nemoci a adiktologii na IPVZ spustit proces vytvoření a akreditování certifikovaného kurzu "S4" z důvodu nedostatečného počtu organizací nabízející tento kurz a potřebou uzavírat smlouvy s pojišťovnami pro adiktology. Zároveň se objevil nečekaný krok pojišťoven zneplatňující jediný probíhající kurz a tudíž nutnost získat garanci uznání kurzů S4 v budoucnu. V tomto směru jsme spolupracovali s SANANIMem a účastnili se jednání společně. Zároveň jsme vytvořili takový vzdělávací program, který je vzorový a schválený klíčovými aktéry, a který našel kompromis mezi potřebou praxe a spuštěním specializačního vzdělávání.