Hrozba přesunu protidrogové politiky na MZ pokračuje

27.06.2021

V posledních dnech je velkým tématem informace o třetím pokusu přesunout agendu závislostí z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví. 

Vyzýváme každého, komu tento krok není lhostejný, aby pomohl svou aktivitou zabránit tomuto nepromyšlenému, překotnému a ohrožujícímu přesunu.

Jak na to radí A.N.O.:

 • pošlete dopis kolegům z dalších organizací a novinářům a politikům z vašeho regionu
 • vyvěste dopis na webové stránky vaší organizace s apelem, aby k této změně nedošlo
 • sdílejte masivně tento apel na FB vaší organizace či na dalších sociálních sítích 

Více informací najdete na https://www.asociace.org/.../opet-hrozi-presun-agendy...

Sdílíme apel A.N.O. zde:

Minulý týden vyšla najevo informace o opětovném pokusu přesunout agendu závislostí z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví. Tuto středu 24. června 2021 byla s tímto záměrem seznámena Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), jejímiž je A.N.O. - Asociace nestátních organizací členem.

Informace, které jsme se dozvěděli, jsou mimořádně znepokojivé:

 • K přesunu by mělo dojít od 1. září 2021, tj. v době, kdy by mělo být připravováno a vypsáno dotační řízení na r. 2022.
 • Přesun by se měl týkat všech činností, tj. včetně certifikací odborné způsobilosti, dotací, Národního monitorovacího střediska pro drogy a dalších.
 • Přesun je prezentován jako manažerské rozhodnutí vedení Úřadu vlády.
 • Přesun je nepřipravený, překotný, bez důkladné analýzy dopadů na adiktologické služby.
 • Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo garantovat, že dokáže financovat adiktologické služby za takových podmínek, jako je tomu v dotačním řízení Úřadu vlády (včetně mezd sociálních pracovníků, energií, účetních a ekonomických služeb, kancelářských potřeb apod.).
 • Přesun se koná v době přípravy státního rozpočtu, která je provázena úspornými opatřeními, takže reálně hrozí, že místo 293 mil. Kč (které byly určeny na dotační řízení v r. 2021) bude na ministerstvo zdravotnictví k dotacím na r. 2022 přesunuto pouze 126 mil. Kč.

Co hrozí, pokud by se přesun podařilo uskutečnit:

 • Zpoždění ve vyplácení dotací na r. 2022.
 • Neúnosné podmínky čerpání dotace, kdy většinu našich nákladů nebudeme moci vykázat jako uznatelné náklady.
 • Dramatický pokles výše dotací (v průměru o 57 %).
 • Zastavení systému certifikací odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Tato situace je přímým ohrožením kvality a rozsahu našich služeb a celé pracně a trpělivě budované sítě služeb pro závislé v posledních více jak 20 letech. Přinesla by do celého systému adiktologických služeb zmatek a chaos.

Na jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jsme proto vyzvali představitele úřadu vlády a členy RVKPP, aby přesun zastavili, dokud nebude zpracována detailní analýza dopadů přesunu, který by měl přímý dopad na stovky adiktologických služeb, tisíce jejich zaměstnanců a statisíce klientů, kteří se v ČR potýkají se závislostí. Přesun však dále pokračuje.

Rada asociace proto vyzývá všechny poskytovatele adiktologických služeb, aby vlastními cestami udělali všechno pro to, aby byl tento nepromyšlený a překotný přesun zastaven.