Zápisy ze schůzí

  • Zápisy ze schůzí výkonného výboru,
  • Zápisy z členských schůzí a průběhu voleb,
  • Zápisy ze setkání OSPA,
  • Výroční zprávy.

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Další setkání výboru proběhne 02.04.2024


2024

2023

2022


2021


2020


2019


2018


2017 a staršíZÁPISY Z ČLENSKÝCH SCHŮZÍ

Příští Členská schůze se bude konat na AT konferenci v Seči v červnu 2024!SETKÁNÍ OSPA

Další setkání OSPA bude 4.10.2023 v Havlíčkově Brodě - Adiktologická ambulance Kolping!


VÝROČNÍ ZPRÁVY