Základní informace

specializační vzdělávání Klinický adiktolog

Základní informace

  • zdravotnický pracovník (lékař i nelékař) může dosáhnout odborné způsobilosti (BC adiktolog), zvláštní odborné způsobilosti (certifikovaný kurz akreditovaný MZ) nebo specializované způsobilosti - atestace z Klinické adiktologie
  • obor specializačního vzdělávání se jmenuje Adiktolog - Klinická adiktologie
  • jedná se o 2letou předatestační přípravu
  • kompletní vzdělávací program je ve Věstníku MZ ČR 6/2023
  • program má celkem 670 hodin, z toho 130 hodin praxe, 100 hodin teoreticko-praktických nácviků a 440 hodin odborné praxe na akreditovaných pracovištích
  • SV Klinická aditkologie aktuálně pořádá IPVZ www.ipvz.cz 
  • kontaktní osobou na IPVZ je pí. Markéta Leissová - leissova@ipvz.cz