VOLBY 2020

ČLENSKÁ SCHŮZE A VOLBY PROBĚHNOU ONLINE

Vážení kolegové, členové České asociace adiktologů,

srdečně Vás zveme na letošní Členskou schůzi, která bude opět mimořádnou volební schůzí. Všechny důležité informace naleznete v této sekci:

 1. Kdy a kde?
 2. Proč mám přijít?
 3. Proč mimořádné volby?
 4. Koho budu volit?
 5. Chci kandidovat
 6. Nemohu se dostavit...
 7. Volby a covid

Kandidáti do VV

Ze stávajícího Výkonného výboru kandidují:

 • Mgr. Anna Volfová
 • Mgr. et Mgr. Martin Svoboda

Novými kandidáty jsou:

 • Mgr. Lenka Šťastná PhD.
 • Mgr. Tomáš Jandač
 • Mgr. Karel Kolitsch

1. Kdy a kde?

Termín: středa 14.10.2020 v čase 13:00-15:00

Místo konání: POZOR ZMĚNA! SCHŮZE SE USKUTEČNÍ ONLINE! ODKAZ K PŘIPOJENÍ VČAS ZAŠLEME.


2. Proč mám přijít?

 • Členská schůze (ČS) se koná 1x za rok a je setkáním všech adiktologů, kteří jsou členy ČAA
 • na ČS se dozvíte souhrn aktivit Výkonného výboru (VV) a dalších aktivních členů v uplynulém roce
 • dozvíte se o aktuálních tématech, které VV řeší - nyní jsou ústředními tématy adiktologické zdravotnické výkony a vzdělávání adiktologů
 • budete mít možnost promluvit o tématech, která jsou aktuální pro Vás v souvislosti s výkonem profese
 • budete mít možnost ovlivnit další směřování asociace
 • dozvíte se o vizi a plánu na další rok
 • v neposlední řadě je účast na ČS jedna z povinností člena ČAA
 • letos se jedná zároveň o mimořádnou volební schůzi - pro zvolení nového Výkonného výboru je potřeba Váš volební hlas!

3. Proč mimořádné volby?

 • standardní volební období VV jsou 4 roky
 • v loňském roce se po 2 letech od řádných voleb konaly první mimořádné volby z důvodu nestability asociace a v listopadu 2019 byl zvolen VV nový
 • nový VV zvolený v listopadu 2019 úřadující i nyní je pouze 3 členný a jeho úkolem bylo stabilizovat chod asociace, otevřít téma zdravotních výkonů adiktologa, zlepšit komunikaci směrem k členské základně a připravit nové volby
 • je tedy žádoucí navýšit počet členů VV a zvolit stabilní sestavu VV
 • zároveň stávající předseda VV ČAA skládá svou funkci

  4. Koho budu volit?

 • jedná se o volby nového Výkonného výboru, který se skládá z předsedy, 2 místopředsedů a dalších členů VV
 • VV se skládá minimálně z 3 členů, vždy v lichém počtu (5, 7, 9, ... členů)
 • náplní práce člena VV je (ze stanov): 
 • Základní povinností člena výkonného výboru je účastnit se zasedání výboru, které probíhá obvykle 1x za 2 měsíce. Člen výkonného výboru spolupracuje na fungování asociace dle dohody v rámci výkonného výboru a podílí se na zajištění administrativy asociace, na účasti v pracovních skupinách, přípravě materiálů směřujících k rozvoji oboru a profese adiktologa a další.
 • Kandidatury zveřejníme týden před konáním ČS  a zašleme členům ČAA do emailu


5. Chci kandidovat

 • Správný krok! :)
 • podmínkou pro možnost kandidovat je členství v ČAA

 • pokud jste adiktolog, ale nejste členem ČAA, registrujte se prostřednictvím našeho formuláře ZDE

 • zašlete svoji kandidaturu aktuálnímu výkonnému výboru emailem na adresu

 • office@asociaceadiktologu.cz nejpozději 7.10.2020

 • kandidatura obsahuje krátký profesní životopis a dvě písemné reference (kontakt na osoby, které mohou referenci podat)


6. Pozvánka k volbám ke stažení v PDF

 • v pozvánce naleznete všechny důležité informace na jednom místě
 • můžete jí vytisknout a vyvěsit v práci, či šířit mezi další kolegy

7. Nemohu se dostavit...

 • jak již bylo zmíněno, jedná se o povinné setkání pro členy ČAA
 • pokud se ale z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit, prosíme o informaci na email office@asociaceadiktologu.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde na webu
 • I PŘESTO ALE MŮŽETE UPLATNIT SVŮJ VOLEBNÍ HLAS!
 • můžete zplnomocnit kolegu, který dorazí na ČS, či člena Výkonného výboru
 • plnou moc může donést kolega, který bude na schůzi, nebo nám zašlete sken či foto na email
 • vzor plné moci je ke stažení zde pod textem, může se ale jednat o jakýkoliv písemný dokument, splňující standardní parametry plné moci


8. Volby a covid

 • jsme si vědomi současné nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění covid-19, proto jsme rozhodli o ONLINE formátu konání schůze