Ze světa protidrogové politiky

15.11.2020

Účast ČAA na jednání RVKPP

Dne 5.11.2020 se zástupce ČAA Mgr. Ondřej Sklenář účastnil online setkání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Více informací o RVKPP zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-180471/. ČAA se těchto jednání účastní pravidelně, stejně jako další odborné organizace (A.N.O., APSS, SNN).

Ze setkání dne 5.11. přinášíme tyto zprávy:

  • Na základě setkání bude protidrogová koordinátorka žádat na Ministerstvu financí o navýšení finančních prostředků na rok 2021.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí uvažuje o navýšení mzdy o 10%. Námitka na tříštění profesí a sjednocení navýšení pro pracovníky adiktologických služeb.
  • Bylo schváleno prodloužení certifikací odborné způsobilosti o 6 měsíců.
  • Novým členem Rady bylo schváleno pacientské sdružení Recovery, sdružující pacienty s diagnózou závislosti.
  • Na poslední RVKPP bylo přijato usnesení, které online formu primární prevence v době uzavření škol a školských zařízení z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 plošně doporučuje, a tedy uznává jako plnohodnotný výkon.
  • Z důvodu covidu není umožněn přístup adiktologickým organizacím a dalším nestátním institucím do prostoru věznic. Ministerstvo spravedlnosti věcně argumentovalo nedostatkem kapacit a techniky, zároveň ujistilo přítomné o snaze postupně zpřístupnit a umožnit tuto odbornou péči ve věznicích.