Zápis z mimořádné volební členské schůze ČAA

18.10.2020

Vážení kolegové,

dne 14.10.2020 proběhla mimořádná volební Členská schůze ČAA. ZDE naleznete kompletní zápis z voleb a následujícího prvního setkání nového Výkonného výboru. Nejdůležitější informace naleznete níže:

Shrnutí aktivit uplynulého roku

 • Zlepšení komunikace s členskou základnou (zvýšená aktivita na FB - navýšená počtu sledujících o 140 lajků (tj. 120% nárůst oproti stejnému období o rok dříve; v lednu 2020 zprovozněny nové webové stránky ČAA - aktualizace informací; pravidelné zasílání zápisů ze setkání VV emailem členům)
 • v uplynulém roce (od 11/2019) přibylo do asociace 18 členů
 • v únoru realizovaná beseda pro 80 studentů adiktologie
 • dokončení spisu Klinického adiktologa
 • vznik pracovní skupiny pod ČAA pro zdravotní výkony adiktologa - vznik návrhu revize stávajících výkonů, komunikován v letošním létě s pojišťovnami
 • komunikace s ostatními nelékařskými zdravotnickými profesními organizacemi ohledně tématu komory nelékařů
 • téma adiktologů pracujících ve vězeňství
 • a další aktivity

Schválení nového sídla ČAA

Jiří Zatřepálek navrhl změnu sídla ČAA. Návrh na nové sídlo: Češkova 1186, Pardubice, 53002. Členská schůze byla již usnášeníschopná. Všichni přítomní souhlasili se změnou.

Vyhlášení výsledků volen nového VV

Mgr. Jiří Zatřepálek vyhlásil výsledky volby VV ČAA na další 4leté funkční období. Členy nového VV ČAA se stali:

 • Mgr. Anna Volfová
 • Mgr. et Mgr. Martin Svoboda
 • Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
 • Mgr. Karel Kolitsch
 • Mgr. Tomáš Jandáč

Nový VV ČAA na první schůzi stanovil předsednictvo asociace takto:

 • předsedkyně Mgr. Anna Voflová
 • 1.místopředseda Mgr. et Mgr. Martin Svoboda
 • 2.místopředsedkyně Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.