Výzva k dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR - petice

24.06.2022

Česká Asociace Adiktologů se připojuje k výzvě za dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR. 

Souhlasíme s tvrzením, že současná trestní politika směrem k tzv. omamným a psychotropním látkám (OPL), je přepjatá a jako taková je nelegitimní a neproporcionální. Nakládání s velmi malými množstvími OPL v řádu gramů nebo v řádu několika rostlin konopí, nakládání s OPL v pomáhajícím kontextu nebo v kontextu samoléčby je trestáno odnětím svobody často i v délce několika let, zatímco obdobné nakládání s jinými psychoaktivních látkami, které vykazují mnohem vyšší zdravotní a společenskou nebezpečnost, jako jsou alkohol nebo tabák, je legální, tolerované, propagované v reklamách a nedovolené jednání s nimi spojené je postihováno relativně velmi mírně. 


Pokud byste se k této výzvě také chtěli připojit, podepište tuto petici také.


PETICE ZDE: 

https://e-petice.cz/petitions/vyzva-k-dekriminalizaci-trestni-drogove-politiky-a-ukonceni-valky-proti-drogam-v-cr.html#1040