Výroční zpráva 2020 RVKPP

01.06.2021

Zajímá vás, co vše vykonala Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky v minulém roce? Přečtěte si novou výroční zprávu. Na webu najdete zprávy i z předchozích let.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/vyrocni-zpravy/zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-koordinaci-protidrogove-politiky-za-rok-2011-96884/