Výkony v době nouzového stavu !

19.05.2020

V průběhu posledních dvou měsíců ČAA usilovala o adekvátní proplacení výkonů v době nouzového stavu, které přešly z face to face formy do online formy, a adiktologická intervence vyžadovala úpravu ve vztahu k frekvenci, aby bylo zajištěno kontinuum poskytované péče, tedy zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Adiktologická zařízení byla dva měsíce v nejistotě a strachu z velkých finančních ztrát, vystavena dilematu, zda pracovat zdarma nebo nechat klienty a pacienty na holičkách.

K 15.5.2020 vydává náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči organizační opatření navyšující frekvenci kontrolního vyšetření na 1x týdně a možnost zažádat o zpětné proplacení provedených výkonů v době nouzového stavu.

Díky usilovné aktivitě členské základny v čele s Mgr. Ondřejem Sklenářem a výkonného výboru v čele s Mgr. Jiřím Zatřepálkem.

Z 30.4.2020:

"...
Jak jistě víte, vláda prodloužila nouzový stav do 17.5.2020. Máme zprávy o tom, že řada kolegů v adiktologických ambulancích pracuje i v době nouzového stavu a to tzv. "online". Vykazují výkon "Kontrolní vyšetření" adiktologem jehož frekvence (3x/čtvrtletí) je v době nouzového stavu zcela neadekvátní. S kolegy se za ČAA snažíme frekvenci tohoto výkonu v době nouzového stavu navýšit. Snažíme se aby jste v této mimořádní situaci mohli výkon zadat k úhradě zpětně ve vyšší frekvenci a nevznikla vám tedy až taková finanční ztráta.

Mgr. Ondřej Sklenář hned v počátku vyhlášení nouzového stavu komunikoval s pojišťovnami (VZP). Povedlo se mu aby byl výkon uznán k úhradě v "online" režimu. Nicméně se však nepodařilo navýšit frekvenci. Společně se sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky se snažíme v tomto směru vyvíjet tlak na pojišťovny. Zatím však bohužel neúspěšně. V příloze je uvedena naše žádost.

..."

Z 18.5.2020:

"...

Kolegové,
frekvence výkonu38022 - kontrolní vyšetření bude v době nouzového stavu uhrazena v navýšené formě 1/1 den, 12/čtvrtletí (tj. jedno vyšetření týdně - v době mimo nouzový stav je frekvence jedno vyšetření za měsíc).


V pátek nám byla tato informace oficiálně oznámena. Předáváme jí tedy dnes členské základně ČAA. Pokud mohu hovořit za členy VV ČAA tak toto není řešení optimální (požadovali jsme úhradu výkonu ve frekvenci dvakrát týdně), nicméně jedná se alespoň o částečný úspěch.
Na VZP tedy bude možné zpětně zažádat o úhradu provedených výkonů v době nouzového stavu.


Děkujeme Mgr. Ondřejovi Sklenářovi a ředitelce RVKPP Mgr. Jarmile Vedralové a všem ostatním, kteří se o tuto skutečnost zasloužili.


Osobně si vážím všech pracovníků, kteří v době nouzového stavu pečovali o své pacienty/klienty!

S přáním lepších a klidnějších dní
Jiří Zatřepálek

VV ČAA 

..."