Výkonný výbor v únoru - co je nového?

26.02.2020

Krátce jsme pro Vás připravili výtah hlavních bodů posledního setkání výboru, které proběhlo 19.2.2020.

Na únorovém výboru:

 • úspěšně jsme spustili nový web
 • zintenzivnili jsme tok informací z dění asociace směrem k členům
 • nový hlavní email je office@asociaceadiktologu.cz BEZ POMLČKY!
 • přijali jsme 4 nové členy
 • odprezentovali jsme dění z oboru a ČAA studentům v lednu a znovu v únoru pro více než 80 budoucích kolegů
 • poskytli jsme akreditace 4 vzdělávacím akcím
 • vypustili jsme do světa online průzkum potřeb členské základny a pokračujeme ve sběru informací
 • ujasnili jsme zástupce ČAA v Akreditační komisi MZ, Dotačním výboru protidrogové politiky, Výboru RVKPP a projektu RAS
 • spolupracovali jsme s odbornými společnostmi ve věci stanoviska k protidrogovému vlaku a diksuzi k Adiktologickému fóru
 • účastnili jsme se dvou jednání za přítomnosti protidrogové koordinátorky
 • ve spolupráci s vedením organizace Sananim jsme zveřejnili kurz k získání zvláštní odborné způsobilosti S4
 • pokračujeme v přípravě spisu specializačního vzdělávacího programu Klinický adiktolog
 • navázali jsme spolupráci se zástupci v projektu reformy psychiatrické péče
 • na podnět kolegů jsme řešili téma zdravotnických výkonů adiktologa a tomuto tématu se budeme věnovat na setkání OSPA 25.3.2020
 • příští Členská schůze proběhne 13.5.2020 a bude schůzí volební - vyzýváme zájemce ke kandidatuře!

Plný zápis setkání VV naleznete zde

Tým ČAA