VFN hledá adiktologa!

14.01.2022

Pro projekt Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí o adiktologické
pacienty hledá Klinika adiktologie VFN adiktologa.


Klinika adiktologie, Alko ambulance hledá adiktologa na 1,0 úvazek.


Nástup: únor/březen 2022

Do září 2022 v rámci projektu MZČR (ambulance s rozšířenou péči pro adiktologické pacienty), při zájmu pak možnost pokračování v práci na Klinice adiktologie.

Náplň práce: komplexní adiktologická diagnostika a intervence, identifikace osob ohrožených adiktologickými poruchami, individuální, skupinová a rodinná podpůrná psychoterapie, poradenství, ve spolupráci s dalšími členy týmu vypracování komplexního léčebného plánu a koordinace jeho realizace, asistence při psychiatrických vyšetřeních, case management.

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání v požadovaném oboru - odborná způsobilost k výkonu povolání podle zákona 96/2004 Sb., trestní bezúhonnost, osobnostní a zdravotní způsobilost, spolehlivost,
organizační schopnosti, komunikační schopnosti, flexibilita, schopnost týmové spolupráce a chuť přijímat nové výzvy. Ukončený psychoterapeutický výcvik výhodou. Zkušenost s terénní prací a case managementem výhodou.

Nabízíme:
Perspektivní pracovní pozici v multidisciplinárním týmu v projektu Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty s možností pokračování v práci na Klinice adiktologie po skončení projektu. Výrazná podpora dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Mobilní
telefon, tablet. Možnost podílet se na nastavování nových služeb pro pacienty.

Pro více informací kontaktujte MUDr. Kateřinu Jandečkovou, katerina.jandeckova@vfn.cz