Ukončení platnosti mimořádného opatření ZP MV ČR

04.03.2022

Vzhledem k příznivému vývoji a ústupu epidemie COVID-19 je ke dni 28. 2. 2022 ukončena platnost mimořádného organizačního opatření ZP MV ČR uvedeného v Informaci č. 20. Tímto opatřením bylo umožněno adiktologům vykazovat výkon 38023 i pro distanční (telefonickou) komunikaci s pacienty. Od 1. 3. 2022 již toto nebude možné, v případě potřeby distanční komunikace lze i nadále využít výkon 09557 - Telemedicína - Videokonzultace vzdáleným přístupem (Informace č. 18 zůstává v platnosti), pro telefonickou konzultaci lze využít výkon 09513.