Třístupňový model psychoterapie ve zdravotnictví

01.12.2022

ČAA již delší dobu informuje o tom, že se aktivně podílíme na připravované změně v legislativě kolem psychoterapie v ČR. Po dvou letech intenzivní snahy a práce v pracovní skupině pro zvýšení dostupnosti psychoterapie v ČR, jsou vidět první výsledky a myslím, že tyto jsou pro obor adiktologie zcela zásadní. V nedávné době vyšel ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví Metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb k zavedení třístupňové modelu psychoterapie ve zdravotnictví. Adiktolog v tomto připravovaném modelu bude moci uplatnit své psychoterapeutické kompetence i mimo obor adiktologie. V současnosti se aktivně podílíme na přípravě zdravotních výkonů souvisejících s třístupňovým modelem. O dalším vývoji vás budeme dále informovat.

Za ČAA, Karel Kolitsch