Studenti adiktologie na besedě s ČAA

01.03.2020

V úterý 25.2.2020 se předseda ČAA Mgr. Jiří Zatřepálek a místopředsedkyně Mgr. Anna Volfová zúčastnili besedy pro studenty adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Přítomno bylo neuvěřitelných 80 studentů!

Představili jsme pojetí adiktologa jako profese, jeho legislativním ukotvení a třecích plochách s tím souvisejících.

Mluvili jsme o problematice financování v oblasti adiktologie a začlenění adiktologa do multidisciplinárních týmů. Déle jsme se zastavili u aktuálních témat jakými jsou zdravotnické adiktologické výkony a specializační vzdělávání.

Zaměřili jsme se na roli profesní organizace v rozvoji profese adiktologa, reálný přínos posledních deseti let a budoucí směřování.

Zaujali jsme sedm přítomných studentů 3. ročníků bakalářského studia a v rámci "předregistrace" projevili svůj zájem stát se po absolvování studia členy České asociace adiktologů!

Děkujeme za spolupráci Klinice adiktologie a člence ČAA Vlaďce S. za organizační pomoc!