Strategie Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022-2027

21.09.2022


Zastupitelstvo HMP na svém jednání 8. září 2022 schválilo novou Strategii Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022-2027.


Protidrogový koordinátor Daniel Dárek uvádí, že při své práci byli motiování snahou vytvořit moderní a funkční strategii, která smysluplně kombinuje idea-driven a evidence based přístup a dává politice závislostí hl. m. Prahy jasný směr a cíl. 


Pokud Vás tato strategie zajímá podrobněji, můžete se s ní seznámit prostřednictvím přiloženého odkazu.