Setkání VV ČAA v březnu - zápis

17.03.2021

Vážení kolegové,

ve středu 17.3. proběhlo další pravidelné setkání výboru ČAA. Zde přinášíme highlity, aktuality a střípky z výboru. Kompletní zápis naleznete v souboru pod textem.

  • Výkony: Připravujeme se na opětovnou žádost o navýšení frekvence vykazování stávajících adiktologických výkonů. Výsledek není jistý. Loni pojišťovny návrh zamítly s odůvodněním, že máme málo dat. A ano, svým způsobem měly pravdu. Posun podmínily koncem pilotních projektů v rámci reformy psychiatrie, ten nebude dříve jak za 18 měsíců. I tak do toho jdeme letos znovu. Navýšení frekvence je malý, ale zásadní posun, který ambulance potřebují.
  • OSPA se bude konat 13.4.2021 úterý od 9:00 do 12:00 ONLINE. Pro přihlášení nám pošlete email nebo se ozvěte přes Facebook. V návaznosti na bod výše o výkonech, doplňujeme následující:  Na setkání OSPA bude jedním z témat vykazování v pilotních týmech, jaké zkušenosti již tamní pracovníci mají, s jakými obtížemi a nejasnostmi se potýkají. DŮLEŽITÉ!
  • Klinický adiktolog - po urgenci na konci ledna se ledy opět rozhýbaly. Spis je v aktivním připomínkování v kolečku IPVZ a MZ. Nyní jsme narazili na zádrhel. Záležitost je aktuální a o vývoji v této věci Vás budeme informovat, jakmile bude výsledek. Další setkání pracovní skupiny proběhne 24.2.2021.
  • Psychoterapie - zástupce ČAA prezentuje naše zájmy na stále probíhající pracovní skupině na MZ. Výsledek bude předběžně zveřejněn v létě. Aktuálně jsme zvali k širší diskuzi k uplatnění psychoterapeutického vzdělání mimo oblast zdravotnictví v minulé aktualitě na webu.
  • Oblast dětské a dorostové adiktologie - PS pro problematiku péče o děti v ohrožení adiktologickým problémem - proběhlo setkání 13.1., účast ČAA. 4.3. proběhl seminář pod záštitou Kanceláře ombudsmana, který se zabýval výchovně léčebnou péčí indikovanou pro děti s adiktologickými poruchami ve výchovných ústavech. Praktickým výsledkem je propojení této platformy s pracovní skupinou pro problematiku péče o děti v ohrožení adiktologickým problémem. Také připomínáme fungování dětského detoxu nově v budově Psychiatrické kliniky VFN na Praze 2.
  • Nové členky ČAA - dobré zprávy, adiktologové přibývají! VV schválil dvě nové členky.
  • Členská schůze - letos se pokusíme schůzi všech členů uskutečnit opět na AT konferenci v červnu. Pokud koronavirus nedovolí, náhradním řešením bude setkání v říjnu osobně či online.

Další oborové aktuality naleznete na našem Facebooku a v souhrnech aktualit na webu.

Opatrujte se!

VV ČAA