Setkání OSPA v červenci

01.09.2020

Místo setkání - Ambulantní centrum Laxus z.ú. Pardubice, Jana Palacha 1552

Termín setkání. 22. 7. 2020

Hlavní témata setkání:

  • seznámení s aktuálním děním kolem adiktologických výkonů hrazených pojišťovnou - přítomní zástupci adiktologických ambulancí byli seznámeni s aktuálním postupem ČAA v této oblasti a následná diskuse týkající se výkonů
  • hovořili jsem o přípravách Členské schůze ČAA, bylo sděleno datum, a to 14. 10. 2020, sdělena výzva pro kandidaturu do Výboru
  • informace o kurzu S4 - Sananim - Certifikovaný kurz Práce s klientem v přirozeném prostředí, diskuze o S4 obecně
  • představení konceptu klinického adiktologa - další možné vzdělávání v oblasti adiktologie
  • diskuse - pojišťovny a hrazení výkonů
  • diskuse - spolupráce s OSPOD

Termín dalšího setkání 20. ledna 2021, Ústí nad Labem