SANANIM hledá terapeuty

12.05.2022

SANANIM vyhlašuje výběrová řízení na pozice terapeutů do svých dvou zařízení. Jedná se o Denní stacionář a Doléčovací centrum.  

Denní stacionář SANANIM je ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání především nealkoholových drog a jejich blízkým. 
- nástup v červenci 2022
- více info o pozici

Doléčovací centrum SANANIM zajišťuje následnou péči klientům po léčbě drogových závislostí a chráněné bydlení. Cílem programu je podpořit sociální stabilizaci klientů a pomoci jim nalézt místo a uplatnění ve společnosti. 
- nástup v září 2022
- více info o pozici