Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

16.09.2020

Člen ČAA, Bc. František Trantina, nám poskytl souhrn informací ke spuštění zkušebního provozu Rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. 

Informace o zkušebním provozu Rejstříku osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Od 15.9.2020 je ve zkušebním provozu Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, od 20. prosince 2020, kdy do něj budou zapojeni všichni provozovatelé hazardních her, bude Rejstřík plně funkční.

Od tohoto dne neumožní provozovatelé hazardních her účast na hazardních hrách osobám, které jsou v Rejstříku zapsány.


Ministerstvo zapíše z moci úřední do rejstříku fyzickou osobu,

· která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

· která je starší 18 let a je s osobou společně posuzována podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

· vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,

· které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, nebo

· které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.

Ministerstvo zapíše do rejstříku fyzickou osobu na její vlastní žádost.

U zápisu na vlastní žádost může osoba zapsaná v rejstříku požádat o výmaz z rejstříku nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu; o této skutečnosti musí být žadatel poučen.

Osoba, která se zapsala do rejstříku na vlastní žádost, si může vyžádat potvrzení o zápisu do Rejstříku.

Motivací k zápisu do Rejstříku bude často tlak rodinných příslušníků, zaměstnavatelů, nebo poskytovatelů zdravotní péče, ale osoba musí podat žádost sama, nelze zapsat cizí osobu.

Odkaz na formulář k zápisu do rejstříku je ZDE:

https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob/zapis-vymaz

Nejčastější forma podání žádosti bude zřejmě vytištění vyplněného formuláře, podepsání žadatelem, ověření podpisu a odeslání na Ministerstvo financí ČR.

Odkaz na žádost o výpis z Registru ZDE:
https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-vyloucenych-osob/vypis

Zapsání do rejstříku je preventivní opatření, nikoliv řešení rizikového a patologického hráčství.
Řešením je vyhledání odborné pomoci, léčba.

Patologičtí hráči milují rychlá a bezpracná řešení!!!!!!

Účinnost zapsání do registru se zvýší, pokud bude osobám při zápisu do rejstříku nabídnuta adiktologická intervence.

Zápis do Registru může být jedním z důležitých opatření v prevenci relapsu, zejména u pacientů, kteří ukončili ústavní léčbu.

Rejstřík se nevztahuje na hraní číselných loterií pomocí terminálů v obchodech, na prodej losů, na tomboly a na karetní turnaje malého rozsahu.