Program Ceny adiktologie 2022 je venku!

28.09.2022

Program konference je venku! Těšte se na zahraničního hosta přednášejícího o Recovery, informacích o vzdělávání v adiktologii, nových přístupech, dětské adiktologii a nových službách v našem oboru! Novinkou jsou paralelní sekce - můžete si vybrat mezi jednotlivými přednáškami v sekci Dětská adi a Nové služby. Zkrátka si namícháte program dle svého gusta!