"Proč a jak" kurz S4

16.02.2020

Než se dostaneme k vysvětlení tajemného kódu S4, je důležité si uvědomit, že jeho počátek stojí někde v roce 2013, přesněji však o pár let dříve. V roce 2013 se po intenzivní práci pracovní skupiny ČAA dosáhlo zařazení adiktologických výkonů do tzv. sazebníku a staly se tak součástí úhradové vyhlášky. Celý tento proces znamenal dosažení na další a stěžejní zdroj financování - hrazení zdravotních výkonů adiktologa z veřejného zdravotního pojištění. Doporučuji přečíst si stručný, ale výstižný editorial bývalého předsedy ČAA Mgr. Ondřeje Sklenáře ZDE

Nicméně ne každý adiktolog dosáhne na smlouvu s pojišťovnou, díky které jsou pak tyto výkony propláceny. Zdravotnické profese obecně jsou řazeny do kategorií nositelů výkonů viz Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

V tuto chvíli může adiktolog dosáhnout na kategorii S s indexem 4 (nejvyšší možný index v dané kategorii). Symbol S je kategorie pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP). Mzdový index pak charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru a se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí - symbol S4, hodnota indexu 2,5. (Pro porovnání s ostatními kategoriemi přehledně ZDE.)

Pro získání statutu nositele výkonu je nutné mít (1) kvalifikaci adiktologa, (2) alespoň 2 roky praxe a (3) certifikát o absolvování kurzu akreditovaného pro získání kvalifikace S4.

V minulosti tyto kurzy organizovala Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN a organizace Sananim z.ú. V letošním roce otevírá tento kurz opět Sananim. Informace naleznete na našem Facebooku nebo přímo na webu organizace ZDE.

Pokud víte o dalších organizacích, které poskytují tento kurz, budeme rádi za tyto informace pro jejich další šíření mezi adiktology!