Proběhla Členská schůze 2022 - NOVINKY

15.06.2022

Vážení a milí členové,

6.6.2022 proběhla na AT konferenci pravidelná Členská schůze - příležitost pro všechny členy se jednou za rok sejít a shrnout si aktivity a vize na další rok.

Nejdůležitější novinky:

 • předseda Anna Volfová odchází na podzim na mateřskou dovolenou, tudíž na svou pozici rezignovala a stala se řadovým členem výboru
 • novým předsedou je Mgr. Lenka Šťastná, PhD.
 • novým místopředsedou je Mgr. Tomáš Jandáč
 • od roku 2023 je zvýšen členský příspěvek na 500 Kč

Všechny další důležité informace naleznete v zápisu ze schůze viz níže a dále ve svých emailových schránkách!

Přejeme hezké léto!

Tým ČAA


ZÁPIS ZE SCHŮZE ČAA:

Přítomni: 36 členů (viz prezenční listina)

Návrh programu:

 • Souhrn aktivit za rok 2021-2022- čísla a údaje
 • Změny ve Výkonném výboru
 • Témata
 • Adiktologické výkony
 • Dětská adiktologie
 • Psychoterapie v adiktologii
 • Vzdělávání a klinický adiktolog
 • Diskuze, vize, potřeby

Průběh schůze:

· Představení základní činnosti asociace Annou Volfovou

 • Souhrn aktivit za 2021 a 2022
 • Členství - 170 členů, představení druhů členství, setrvalý nárůst cca 10 členů za rok
 • Přehled účetnictví v roce 2021 a 2022
 • Akreditované akce - Purkyňky, AT konference, PN Kosmonosy, apod.
 • Pracovní skupiny - Adi fórum, RVKPP, VZRI, dotační výbor RVKPP, PS zvýšení dostupnosti psychoterapie, klinický adiktolog
 • Spolupráce - SNN ČLS JEP, APAS, Dialogos
 • OSPA - diskuze nad místem (Olomouc, Kroměříž, Brno) a způsobem

účasti (hybrid), pomocí Tomášovi Brejchovi s organizací

 • Další aktivity - FB, web, záštita nad APLP, programový výbor AT konference

· Změna funkcí ve Výkonném výboru

 • Rezignace předsedkyně Anny Volfové z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou, nová předsedkyně Lenka Šťastná, novým místopředsedou Tomáš Jandáč, Anna Volfová zůstává řadovým členem Výkonného výboru ČAA

· Vstup jednotlivých členů

 • Výkony - Lenka Šťastná, navýšení frekvence výkonů, 2 nové výkony, 3 signální výkony, 6 stávajících výkonů, vyváděcí balíček, za 3 měsíce bychom mohli vědět více, co projde na pojišťovnách
 • Dětská a dorostová adiktologie - Tomáš Jandáč, PS, koncepce, spolupráce s DaDA SNN
 • Pracovní skupina pro zvýšení psychoterapie ve zdravotnictví (a mimo ní) - Karel Kolitsch, vícestupňový model psychoterapie ve zdravotnictví, více na bloku
 • Vzdělávání adiktologů - Anna Volfová, informace o certifikovaném kurzu S4 (souvislost s kompetencemi a výkony), specializační vzdělávání klinický adiktolog (zákonné ukotvení, modulové vzdělávání)

· Přehled termínů akcí - konference, AT konference 2023, OSPA 19.10.2022 České Budějovice

· Co potřebujeme - PR dobrovolníka, místopředseda OSPA, zapojení do aktivit výběrové řízení s MZ, klinický adiktolog

· Diskuze se členy

 • JK - Co mi konkrétně dá klinický adiktolog - kompetence, ohodnocení, psychoterapie, indikace
 • RA - výše členských příspěvků
 • DV - Komentář nad propojením se společností pro KBT; testování klientů pro OSPOD a PMS (tyto subjekty na to mají peníze)
 • GM - Je činná komora nelékařských pracovníků? - Není aktivní.

· Závěry Členské schůze

 • Na návrh výkonného výboru došlo k zvýšení členského příspěvku na 500 Kč od kalendářního roku 2023.
 • Na návrh Výkonného výboru byla po rezignaci stávajícího předsedy jmenována nová předsedkyně Lenka Šťastná a novým místopředsedou Tomáš Jandáč. Anna Volfová setrvává ve Výkonném výboru jako řadový člen.
 • Členská schůze neměla žádné námitky ani návrhy k průběhu schůze či činnosti spolku v roce 2021. Všechny změny byly přijaty.