Připojte se na jednání mimořádného Adiktologického fóra

08.03.2022

A.N.O. ve spolupráci s odborem protidrogové politiky a Národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem vás zvou na mimořádné adiktologické fórum na téma válka na Ukrajině a co to znamená pro adiktologické služby u nás. Jednání se uskuteční na online platformě ZOOM  dne 15.3.2022 od 10h do 12h. 

K fóru byla přizvána paní Mgr. Zuzana Hrzalová, ředitelka Národní linky pro odvykání, na kterou se lidé často obracejí s dotazy a bylo by pravděpodobně možné ji využít při komunikaci s lidmi z Ukrajiny s adiktologickými potřebami.

"Co válka na Ukrajině znamená teď a v blízké budoucnosti pro adiktologické služby, na co by se adiktologické služby měly připravit, s čím mohou pomoci nevládní organizace, v čem je naopak nezbytná pomoc státních orgánů; současně mnozí poskytovatelé adiktologických služeb už intenzivně ukrajinským uprchlíkům pomáhají - chceme sdílet i tyto informace a také se domluvit, jaké kroky udělat a jak postupovat co nejkoordinovaněji."