Připojte se na jednání Adiktologického fóra

29.03.2022

Odbor protidrogové politiky a Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil vás zvou na jednání adiktologického fóra. Jednání se uskuteční dne 31.3.2022 prostřednictvím online platformy Webex. 

Hlavním tématem jednání bude příliv válečných uprchlíků z Ukrajiny a vliv na drogovou situaci v ČR

Odbor protidrogové politiky udává, že podle odhadů je na Ukrajině přes 300 tis. lidí, kteří užívají drogy injekčně. Výskyt HIV a VHC mezi lidmi užívajícími drogy injekčně je vyšší než v ČR. Je tedy nezbytné sledovat dopady na situaci v oblasti závislostí a předejít možným negativním důsledkům. Mimo pravidelného sledování a diskuse na Adifórech je rovněž doporučeno: 

  • Aktivní sledovat místní situace u vás prostřednictvím vašich služeb, terénních pracovníků, peer pracovníků, klientů. Cenné jsou zejména informace o výskytu uživatelů drog z Ukrajiny, o jejich kontaktu s vašimi službami, o jejich potřebách. Také o vaši spolupráci krizovými a koordinačními týmy. Prosíme o pokud možno systematické sledování situace.
  • Sdílení vašich zkušeností se současnou situací. Zajímá nás, jaká opatření nebo služby jste zavedli, jaké služby nebo změny plánujete zavést. Zajímají nás také Vaše úvahy o tom, jaké dopady očekáváte v krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém horizontu.