Připojte se na jednání Adiktologického fóra

27.01.2022

Odbor protidrogové politiky vás zve na Adiktologické fórum, které proběhne 17. února od 10 hodin na on-line platformě Webex. Těšit se můžete třeba na prezentaci Dr. Adama Kulhánka z Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku.


Podrobný program: 

- Informace OPK (Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR)

- Informace o aktualitách z odborných a střešních organizací 

- Dr. Adam Kulhánek - trendy v užívání nových forem tabáku a nikotinu v ČR

- Aktuální dění ve službách

- Různé


Bližší informace o tom, jak se k on-line schůzce Adiktologického fóra připojit, brzy doplníme.