Setkání "za pět minut dvanáct"

29.09.2021

A.N.O. zve odbornou obec k setkání 30.9.2021 ONLINE. Link na ZOOM setkání naleznete ve svém emailu. Zde si můžete přečíst důvody k setkání (z Newsletteru A.N.O.)


"Vážené kolegyně a vážení kolegové z členských organizací,

obsahem tohoto newsletteru je pozvánka na společné on-line setkání ve čtvrtek 30. září od 11.55h na platformě ZOOM. Předpokládaný čas trvání je 60min, v případě delší diskuze však prosím pokud možno počítejte i s delším trváním.

Čas setkání "za pět minut dvanáct" není zvolen náhodně; situaci vnímáme jako nesmírně závažnou a reagujeme tak na několik skutečností, kterým jsme nyní jako poskytovatelé vystaveni:

1. zmatečná situace s dotačním řízením RVKPP na r. 2022, nefunkční formulář pro podání žádosti o dotaci (do jehož oprav nebylo zapracováno téměř nic z našich připomínek) a posun celého dotačního řízení (což bude znamenat opět také posun ve vyplácení dotací),

2. skutečnost, že prof. Viktor Mravčík, současný ředitel NMS, podal výpověď a na počátku listopadu odchází z čela NMS (společně s některými dalšími kolegy), čímž dojde prakticky k vyprázdnění odborného zázemí sekretariátu RVKPP,

3. máme informace o tom, že přípravy na přesun protidrogové agendy z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví stále pokračují a lze očekávat realizaci bleskového přesunu v brzkém období po volbách do Parlamentu ČR (konají se 8. a 9.10.).

Rada asociace považuje kombinaci těchto faktorů za velmi vážnou a zvažuje kroky, které nám pomohou co nejvíce udrželi stabilitu sítě služeb; za zásadní však považujeme sdílet podrobněji tyto informace a projednat vše s vámi jako s členskými organizacemi.

K setkání si dovoluji přizvat i kolegy z ČAA, APSS a SNN.

Zde link k připojení na ZOOM: (v emailu)

S poděkováním,

Helena Rampachová

Předsedkyně rady A.N.O. - Asociace