Pozvánka na Kurz IPVZ: Nelátkové závislosti

31.03.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dne 19.4.2023 se uskuteční kurz Nelátkové závislosti. Tento kurz bude probíhat v budově ILF na adrese Budějovická 15, Praha 4. 

Kurz je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, nemocniční pediatry, sociální pediatry, adiktology, psychology, psychiatry, dětské fyzioterapeuty

Přednášejícími jsou:

Mgr. Zuzana Pavelcová – psycholog ve zdravotnictví, psychoterapeut, Psychologický institut Re:Life, Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze

Mgr. Tomáš Jandáč- klinický adiktolog, Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze

MUDr. Jakub Korčák – psychiatr, Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze


Kompletní program kurzu naleznete zde ke stažení: