Pilotní projekt: Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekční cestou

06.04.2023

Vážené kolegyně a kolegové,


obracíme se na vás s nabídkou zapojení do Pilotního projektu Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekční cestou


Tento projekt realizuje Národní screeningové centrum, ÚZIS ČR ve spolupráci s dalšími institucemi, mimo jiné s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Cílem projektu je příprava a otestování možností a způsobů zavedení časného záchytu hepatitidy typu C u injekčních uživatelů drog a jejich zařazení do systému zdravotní péče. 

Projekt předpokládá zapojení 25 HR programů a provedení 3000 screeningových testů na protilátky proti VHC (kapilární krev, ústní plak).

Nedílnost součástí projektu je záznam dat, tedy krátký dotazník s klientem a vložení výsledků testu. Se stejnou kartou potom bude pracovat klinické pracoviště pro léčbu VHC, pokud k ní bude klient indikován. Tím vznikne
jedinečná databáze a přehled pro sledování klientů v péči.

 

Práce na projektu bude honorována.


Do studie se můžete přihlásit pomocí následujícího odkazu:

Další informace ke stažení zde: