Očkování adiktologů proti Covid-19

03.03.2021

Na základě zkušenosti kolegy adiktologa s očkováním proti covidu-19 a váhání, zda spadáme do kategorie zdravotníků, zveřejňujeme informaci o možnosti očkování, pokud k Vám ještě nedorazila.

Adiktolog jako zdravotnický pracovník má nárok na očkování a lze se registrovat k očkování v systému Ministerstva zdravotnictví, kde zaškrtnete kolonku "zdravotník".

Registrace zde: https://registrace.mzcr.cz/

Postup registrace zde: https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/postup-registrace-rezervace

Informace o možnosti očkování všech zdravotníků zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Další informace k možnostem očkování zde: https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_100162

Jako zdravotničtí pracovníci jsme registrováni v tzv. Národním registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP). Tento registr je propojen s rezervačním systémem k očkování a díky němu se můžete nechat očkovat. 

Více informací k NR-ZP zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku