Národní konference: Nelegální návykové látky 2021

02.11.2021

Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádá národní konferenci s názvem Nelegální návykové látky 2021. Uskuteční se 2. prosince 2021 prostřednictvím on-line setkání a zaměří se na nelegální návykové látky v kontextu systému adiktologických služeb.

Těšit se můžete na vystoupení například Michala Miovského, Pavla Béma, Josefa Radimeckého, Jindřicha Vobořila, Petra Popova, dvou zahraničních hostů a dalších.

Bohatý program odstartuje v 9:00 a skončí ve 14:00.

Registrujte se prostřednictvím online formuláře.  


PROGRAM NÁRODNÍ KONFERENCE

9:00 - 9:05       
Zahájení konference (Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku) 

9:05-10:25        
Současná situace v České republice a v zahraničí (moderuje Kateřina Horáčková, vedoucí Oddělení koordinace a financování)

  • Aktuální situace v oblasti nelegálních návykových látek v Evropě (Alexis Goosdeel, ředitel Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, EMCDDA)
  • Prevence a léčba; Mezinárodní standardy prevence a léčby (Anja Busse, sekce Prevence, léčby a rehabilitace Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, UNODC, Giovanna Campello, vedoucí sekce Prevence, léčby a rehabilitace, UNODC)
  • Strategické dokumenty v oblasti protidrogové politiky, zhodnocení Akčního plánu Národní strategie na období 2019 - 2021 (Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku)

  • Aktuální situace v oblasti nelegálních návykových látek v ČR (Pavla Chomynová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti)

10:25-10:40
Přestávka

10:40-12:40
Čtyři oblasti Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (moderuje Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku)

  • Jak se (ne)daří primární prevence (Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN)
  • Snižování rizik a škod (Pavel Bém, člen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky; Josef Radimecký, ředitel WHITE LIGHT I, z. ú.; Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s.)
  • Léčba (Petr Popov, primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN)
  • Regulace a snižování nabídky (Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR)
  • Diskuse

12:40-13:00 
Přestávka

13:00-14:00
Panelová debata: Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 - výhled na období 2022-2024 (moderuje Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, účastní se zástupci adiktologických služeb, odborné veřejnosti, státní správy a zdravotních pojišťoven - bude upřesněno)

14:00
Poděkování, zakončení (Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku)